ΚΑΝΌΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2019-2020

https://www.epo.gr/media/files/KATASTATIKO_KANONISMOI/2019_2020/Metavoles_Laws_of_the_game_2019_2020_GRE.pdf

https://www.epo.gr/media/files/KATASTATIKO_KANONISMOI/2019_2020/Laws_of_the_game_Digital_2019_2020_GRE.pdf