Γ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης για την ανάπτυξη του αγωνιστικού προγράμματος του Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής, το οποίο βρίσκει στο σημείο εκκίνησής του 106 σωματεία απ’ όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα ανά όμιλο

1ος όμιλος

2ος όμιλος

3ος όμιλος

4ος όμιλος

5ος όμιλος

6ος όμιλος

7ος όμιλος