Γ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ου ΟΜΙΛΟΥ

https://www.epo.gr/Competition.aspx?a_id=44144&Competition=2241&Season=2000000157&Country=82&Round=2000000415&Group=1000164625